Voorwaarden Opdrachtgever

Wij waarderen het erg dat u gebruik wilt maken van de diensten van de buddies. Er zijn echter een paar spelregels die gelden indien u gebruik wilt maken van onze bemiddelingsdiensten. Dat zijn de volgende:

– U bent opdrachtgever van de buddy die u komt helpen met oppassen, klusjes of gezelschap. Deze buddy is de opdrachtnemer. OnzeBuddy is bemiddelaar en dus geen partij bij de betreffende overeenkomst van opdracht.

– Dat betekent dat u als opdrachtgever aansprakelijk kunt zijn in het geval van een ongeluk, persoonlijk letsel of schade die ontstaat tijdens de opdracht, of dat de buddy aansprakelijk is, al naar gelang de feitelijke situatie die aanleiding heeft gegeven voor de schade. De buddy is hier ook van op de hoogte.

– De buddy kan geen zorg aanbieden; zorg vereist gediplomeerde, professionele werkkrachten.

– De buddy doet zijn best om een handje te helpen maar hij/zij is geen professional. Houd u hier alstublieft rekening mee bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht.

– In dien u deze spelregels eenmaal hebt geaccepteerd, blijven deze ook bij volgende bemiddelingen door OnzeBuddy van toepassing.